Pixel Federation zverejňuje správu o zodpovednom podnikaní

Sme Pixel Federation – sme programátori a programátorky, grafičky, analytici či testerky, ale hlavne sme vášniví hráči a fair-play máme v krvi. Preto chceme podnikať zodpovedne, s rešpektom a fér voči našim hráčom, zamestnancom, spoluobčanom či prírode.
V rámci Spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) sa dlhodobo venujeme oblasti vzdelávania a životného prostredia. Podporujeme či spolutvoríme projekty, v ktorých vidíme zmysel, a ktorým vieme pomôcť našimi špecifickými skúsenosťami a schopnosťami.
Zároveň vnímame, že aj svojimi postojmi spoluvytvárame našu občiansku spoločnosť, preto sme reaktívne podporili i niekoľko organizácií venujúcim sa social impact projektom.

Náš CSR rozpočet sa opiera o firemné finančné výsledky v predchádzajúcom roku. V roku 2022 sme preto mali k dispozícií 112 tisíc eur, čo je o 53% prostriedkov viac než predchádzajúci rok. To nám umožnilo rozšíriť naše portfólio dlhodobo podporovaných neziskových projektov aj o niekoľko nových.

FOKUS NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A HĽADANIE UHLÍKOVEJ KOMPENZÁCIE

Našou nosnou témou bolo opäť životné prostredie, na ktoré sme alokovali vyše 46% CSR rozpočtu. Dlhodobo hľadáme cestu k zodpovednému carbon offsettingu a ako globálna firma tak robíme na medzinárodnej i domácej pôde.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

V roku 2021 sme ako prvý slovenský herný developer vstúpili do aliancie Playing for the Planet, vedenou pod záštitou Organizácie Spojených Národov. Pridali sme sa tak k svetovým štúdiám, ktoré sa zaviazali prispieť k environmentálnej zmene v hernom priemysle. Naším spoločným cieľom je znižovanie uhlíkovej stopy, integrácia zelených tém do hier a motivovanie hráčskej komunity k aktívnemu environmentálnemu správaniu aj v reálnom živote.
Súčasťou členstva v aliancii je i každoročný Green Game Jam, počas ktorého všetky členské štúdiá pripravia pre svojich hráčov tematický eko-event v hre, ktorý zároveň prinesie environmentálny prínos v reálnom svete.
Témou Green Jamu v roku 2022 bolo zalesňovanie a my sme sa doň zapojili s našimi hrami Diggy’s AdventureTrainStation 2 a Port City s cieľom získať podporu na vysadenie 10 000 stromov. Aktivizmus našich hráčov však prekonal naše očakávania. Skrz pripravené herné eventy sa nám podarilo získať podporu viac ako 460 tisíc hráčov z celého sveta a v spolupráci s portálom ecologi tak vysadiť vyše 86 tisíc stromov v Afrike.
Na druhú stranu si však uvedomujeme a pozorne sledujeme aktuálne vedenú polemiku o prínose a udržateľnosti zahraničného offsetingu. Práve to nás utvrdzuje v našej filozofii kontinuálnej podpory aj lokálnych enviro projektov.

LOKÁLNE AKTIVITY

V lokálnom merítku sa nám osvedčila cesta vyhľadávania a podpory miestnych aktivistov s potenciálom prepájať skupiny s rozdielnymi záujmami (teda ochranárov, odbornikov, lesníkov, poľnohospodárov, lokálne komunity i štátne organizácie) a pracovať spoločne pre jeden cieľ.
Toto spojenie sme našli v Andrei Janíčkovej z organizácie BROZ, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane Štátnych a Mestských lesov v Bratislave a Pezinku.
Aj vďaka našej podpore sa mohla spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením naplno venovať projektom ochrany mokradí a zastaveniu obnovy melioračných kanálov.
Dlhodobo spolupracujeme aj s mestom Bratislava na projekte 10 000 stromov. Ide o výsadbu drevín v konkrétnych, nám blízkych lokalitách, kde máme možnosť zapojiť sa ako dobrovoľníci alebo ich neskôr užívať ako návštevníci.
Vnímame potrebu aktivizovať sa na medzinárodnej úrovni, avšak rovnako si dávame záležať na podpore lokálnych projektov, ktoré majú priamy dopad na naše najbližšie životné okolie. Výsledky týchto aktivít sú ľahko odsledovateľné a dodávajú nám nádej na pozitívnu zmenu a chuť aktívne pomáhať do budúcna.

VZDELÁVACIE PROJEKTY

Portfólio dlhodobo podporovaných projektov sme v roku 2022 rozšírili o 2 nové:
Informatika 2.0 je projekt dvoch učiteľov informatiky, ktorí spolu pripravili 231 plánov hodín pre základné školy. Každý plán hodiny je diferencovaný na 3 úrovne tak, aby sa dal použiť na všetkých školách na Slovensku a bol tak prispôsobený všetkým deťom.
Tvorivá trieda je výberový predmet Pedagogickej Fakulty UK, na ktorom si môžu študenti a študentky vyskúšať tvorbu vlastného vzdelávacieho projektu s podporou ľudí z neziskového a firemného sektora. Cieľom je poskytnúť im skúsenosť s inovatívnym vzdelávaním a ich motivovať k podpore inovatívneho zmýšľania aj u svojich budúcich žiakov.

SOCIAL IMPACT PROJEKTY PODPORENÉ AD HOC

Veľmi nás zasiahla ruská agresia na Ukrajine a teroristický útok pred barom Tepláreň v Bratislave, preto sme sa rozhodli ad-hoc finančne podporiť Ukrajinský Červený Kríž a Iniciatívu Inakosť ako súčasť výzvy Ide nám o život.

ZAMESTNANECKÉ AKTIVITY

To, že CSR je súčasťou našej firemnej kultúry však nedokazuje portfólio firmou podporených projektov, ale to že filantropia nie je cudzia ani našim zamestnancom a oproti predchádzajúcemu roku narástla o vyše 80 percent. Tí sa zapojili do rôznych projektov, či už svojou odbornou expertízou, časom alebo finančne.
V roku 2022 podporili 6 neziskových organizácií sumou 14000 eur. V neposlednom rade sa aktivizovali ako dobrovoľníci napríklad pre platformu Kto pomôže Ukrajine, posielali listy a darčeky seniorom z domovov sociálnych služieb či organizovali firmené dobročinné swapy a dobrovoľné zbierky na pomoc ľuďom v núdzi.

PLÁNY DO BUDÚCNA

Vnímame, že spoločensky zodpovedné podnikanie už nie je na Slovensku len okrajovou témou a že aj u nás máme firmy so silným CSR odkazom. „Sú tu firmy ako ESET, CURAPROX, Martinus, Tatrabanka, alebo Anasoft, ktoré systematicky riešia konkrétnu tému. Či už to robia strategicky a dlhodobo, alebo reaktívne, podľa aktuálnej potreby, neboja sa postaviť za témy, v ktoré veria a posúvajú ich dopredu,” vraví Impact Manažérka a spoluzakladateľka firmy Lucia Šicková. Takými sa snažíme byť aj my v Pixel Federation.
„Vyberáme si projekty, ktoré uvažujú systematicky, majú čo najväčší lokálny dopad a stoja za nimi ľudia so silnou víziou a odhodlaním,” približuje Lucia Šicková.
Mnohým projektom však vieme pomôcť aj nefinančne: „V niektorých projektoch mentorujeme, niekde používame koučing, poskytneme PR priestor, prispievame obsahom, časom, rozpracovaním konkrétnych častí. Vždy podľa potreby projektu.”
I keď sa nám roku 2022 podarilo pracovať na mnohých zmysluplných projektoch, s príchodom inflácie, vojny a energetickej krízy klesli aj zisky Pixel Federation a s nimi rozpočet na CSR aktivity v roku 2023. Našou snahou je však konzistencia a preto sa budeme snažiť pokračovať v podpore, tam, kde to bude možné.
„V nasledujúcom období, aj kvôli zredukovanému rozpočtu, venujeme energiu tým projektom, ktoré už máme rozpracované a kde máme zladenú spoločnú dlhodobú víziu,” naznačuje plány na rok 2023 Lucia Šicková.