• Home
  • /
  • Social Impact
  • /
  • Ako pripraviť mladých na prax? Pixel Federation vidí cestu vo vzdelávacej metóde PBL

Ako pripraviť mladých na prax? Pixel Federation vidí cestu vo vzdelávacej metóde PBL

Najväčšie slovenské herné štúdio rozbieha iniciatívu s cieľom priblížiť Projektovú výučbu PBL (Project Based Learning) do všetkých slovenských škôl. V spolupráci s nadáciou ESET Slovensko a o.z. BUILD Slovensko pripravuje celoslovenskú vzdelávaciu súťaž PBL Výzva: Spoločne meníme svet.

Problémy, ktoré pozná každý zamestnávateľ

„V Pixel Federation zažívame, že k nám zo škôl prichádzajú šikovní a vzdelaní ľudia, ktorí však nie sú naučení spolupracovať, používať svoje vedomosti a ľahko ich odradí prvý neúspech, či nezhoda s kolegom.” opisuje skúsenosť mnohých firiem Lucia Šicková, spoluzakladateľka a Impact manažérka slovenského herného štúdia Pixel Federation.
„To je však neoddeliteľnou súčasťou pracovného života. Veríme, že práve PBL môže pomôcť absolventom lepšie uchopiť výzvy pracovného života, komunikovať svoje nápady a tímovo pracovať na riešení. Je to akési pieskovisko, kde si tieto zručnosti možno nacvičiť “nanečisto” a byť lepšie pripravený na prax.” vraví Lucia a vysvetluje že práve to bolo hnacím motorom ich snahy priblížiť túto metódu do všetkých slovenských škôl.

Ako ponúknuť študentom zručnosti pre prax?

Koľko hodín sme v detstve strávili memorovaním učiva, aby sme ho následne odrecitovali pred tabuľou a do dvoch dní zabudli? A koľko z toho si pamätáme alebo vieme použiť aj dnes? Nielen na Slovensku bolo memorovanie dlho synonymum učenia. Pamäť je potrebné trénovať, niektoré témy však treba preskúmať hlbšie a vyskúšať na vlastnej koži.
Práve tu môže pomôcť vo svete už etablovaná metóda PBL. Oproti tradičnému vyučovaniu vo forme prednášok a písania poznámok, stavia študentov pred reálne problémy zo života a výzvy, ktoré sa ich priamo dotýkajú. Dôraz kladie na aktívne skúmanie, hľadanie a tvorbu riešenia a menej na pasívne prijímanie informácií od učiteľov. Zároveň podporuje kritické myslenie a hlbšie pochopenie problematiky. PBL simuluje reálne situácie, ktoré nastávajú pri riešení problémov neskôr, v pracovnom živote.

Pracovať treba na viac frontoch

“Snažime sa synergicky pracovať na viacerých úrovniach- pripravujeme generáciu budúcich mladých učiteľov priamo na pedagogickej fakulte, podporujeme prípravu inovatívnej metodiky pre školy a spoluorganizujeme osvetovú súťaž spolu s Nadáciou ESET,” opisuje firmené aktivity Lucia.
Nadácia Eset Slovenskooz BUILD Slovensko a Pixel Federation prinášajú pilotný ročník súťaže umelecko-vedeckých projektov PBL Výzva: Spoločne meníme svet.
Je určená pre všetkých študentov a študentky, žiakov a žiačky, ktorí chcú riešiť reálne problémy a zároveň im nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty. Najlepšie tímy získajú šancu odprezentovať svoje projekty na vedecko-umeleckom festivale svetového formátu, STARMUS.

Pixel Federation sa od svojich začiatkov venuje podpore vzdelávania. V časoch, keď sa herné štúdio rozbiehalo, na Slovensku prakticky neexistoval odbor venujúci sa tejto oblasti. Zároveň však úspech firmy závisel od kvalitných ľudí na pracovnom trhu. Preto sa rozhodli zobrať veci do vlastných rúk a podporovať inovatívne vzdelávacie projekty na rôznych frontoch.
V priebehu rokov firma pripravovala novú generáciu IT inovátorov v programe Butterfly Effect, mentorovala projekty zamerané na učenie skrz herné prvky a gamifikáciu, šírila hernú osvetu v spolupráci s Hemisférou či Vĺčatami a v neposlednom rade dlhodobo podporovala systémové riešenia ako Buddy či Budúcnosť INAK.
V novej spolupráci Pixel Federation, Nadácia ESET Slovensko a oz BUILD Slovensko (ktoré spoluzaložila Lucia Šicková z Pixel Federation) veria, že sa im podarí motivovať čo najviac študentov k vyskúšaniu inovatívnej vzdelávacej metódy PBL.